Bli medlem

Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære medlemmer i PDT Norge.

Medlemskontingenten er kr 50 000,- for 2021.

For søknad om medlemskap fyll ut og send inn skjemaet nedenfor - eller ta kontakt med oss på post@pdtnorge.no

Søknad om medlemskap i PDT Norge

Organisasjon

Kontaktperson