Medlemmer

PDT Norge har følgende medlemmer:

 • Betong Norge
 • Boligprodusentene (Boligprodusentenes Forening)
 • Byggevareindustrien (Byggevareindustriens Forening)
 • Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)
 • EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg)
 • EFO (Elektroforeningen)
 • FABEKO (Norsk Fabrikkbetongforening)
 • Foreningen VVS-organisasjonene Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Nelfo
 • Norsk Bergindustri
 • Norske Trevarer
 • Rørentreprenørene Norge
 • SINTEF
 • Standard Norge
 • Statsbygg
 • Treindustrien
 • VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi)
 • VVP (VA og VVS Produsentene)