Kontakt

Styreleder post@pdtnorge.no

 

Styret i PDT Norge:

  • Byggevareindustrien, Jøns Sjøgren (styreleder)
  • Elektroforeningen, Frank Jaegtnes
  • Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang
  • Dibk, Kari Befring Bjørnstad 
  • Treindustrien, Heidi Finstad
  • VVP, Terje Røising 
  • VKE/Flexit AS, Jon Dehli 
  • Boligprodusentene, Lars Myhre
  • EBA, Marianne Åvik Bråten
  • SINTEF, Jan Olav Hjermann
Blog