Vi bidrar til digitalisering av byggenæringen

Standardisering og bærekraftig utvikling

PDT Norge fremmer standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT).

Bli medlem Mer om oss
Image Description
Image Description
For å nå klimamålene er vi avhengig av å redusere utslippene fra Bygg- og anleggsektoren. Sirkulærøkonomien fordrer også at vi benytter oss av mer bærekraftige materialer, samt større grad av gjenbruk og materialgjenvinning. Begge disse krever at vi har standardiserte krav til dokumentasjonen av egenskapene til byggevarer. Vi har etablert PDT Norge for å sikre at vi får digitalisert, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner. Dette er et skritt på veien for å skape en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje.
PDT Norge
PDT Norge — styret