Vi bidrar til digitalisering av byggenæringen

Standardisering og bærekraftig utvikling

PDT Norge fremmer standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT).

Bli medlem Mer om oss
Kari Sandberg
Image Description
Vi tror arbeidet i PDT Norge kan medføre kostnadseffektivitet og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter.
Kari Sandberg — Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Nytt medlem PDT Norge.

Intervju med Kari Sandberg, Administrerende direktør for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

Les intervjuet her ...
Marianne Wætnes Røiseland
Image Description
Målet for arbeidet til PDT Norge er ikke bare en forenkling av dagens situasjon, men kan bli en døråpner til ekte digitalisering.
Marianne Wætnes Røiseland — Rørentreprenørene Norge

Nytt medlem PDT Norge.

Intervju med Marianne Wætnes Røiseland - Administrerende direktør for Rørentreprenørene Norge.

Les intervjuet her ...
Per Jæger
Image Description
.. da vi ble informert om planene for PDT Norge, behandlet vi en styresak om medlemskap med en gang. Det ble enstemmig, så vi har egentlig bare ventet på å få lov til å bli medlem.
Per Jæger — Boligprodusentene

Nytt medlem PDT Norge.

Intervju med Per Jæger, Administrerende direktør for Boligprodusentene.

Les intervjuet her ...
Image Description
Image Description
For å nå klimamålene er vi avhengig av å redusere utslippene fra Bygg- og anleggsektoren. Sirkulærøkonomien fordrer også at vi benytter oss av mer bærekraftige materialer, samt større grad av gjenbruk og materialgjenvinning. Begge disse krever at vi har standardiserte krav til dokumentasjonen av egenskapene til byggevarer. Vi har etablert PDT Norge for å sikre at vi får digitalisert, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner. Dette er et skritt på veien for å skape en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje.
PDT Norge
PDT Norge — styret