Digitalisering av byggenæringen

PDT Norge fremmer standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT).

Bli medlem Mer om oss