Ekspertgrupper

Produktdatamaler (PDT-er) består av generelle egenskapsgrupper som gjelder for alle eller mange produkter og av produktspesifikke egenskaper som gjelder for produktgrupper. En rekke produktspesifikke ekspertgrupper er under etablering.

Hva gjør en ekspertgruppe? 

Ekspertgruppenes hovedmandat er å etablere nye egenskaper og egenskapsgrupper og deretter håndtere endringsforespørsler innenfor sitt ekspertområde eller domene.
Arbeidet til ekspertgruppene vil foregå over tid og bære preg av trinnvis evolusjon. Først etableres basis-egenskapsgrupper som publiseres og tas i bruk av aktører i verdikjeden.
Ekspertgruppene utvider deretter egenskapsgruppene iht. forespørsler og forventninger til ny produktinformasjon fra verdikjeden.
I henhold til kravene i ISO-standardene vi skal etterleve (ISO 23386/22387) skal en forvaltningsgruppe og ekspertgruppe representere relevante interessenter og bredden av behov i verdikjeden.

Eksempler på dette er:

  • Sentral myndighet ansvarlig for regelverksutvikling og -håndheving
  • Aktør ansvarlig for nasjonalt eller internasjonalt standardiseringsarbeid
  • Representant for industrien
  • Representant for handel
  • Standardiseringsutvalg eller teknisk komité
  • Sertifiseringsorganisasjon
  • Bransjeforening
  • Forvaltningsorganisasjon for anerkjente klassifiseringssystemer
  • Forvaltningsorganisasjon for anerkjente standarder for utveksling av informasjon

PDT Norge fasiliterer arbeidet med å etablere referansegrupper og ekspertgrupper.
Ekspertgruppene som etableres skal være operative og vil bruke PDT Norges verktøy i sitt arbeid.

Gruppenavn Beskrivelse Kontakt
Naturstein og tilslag Egenskapsgrupper for natursteinprodukter, tilslag og fyllstoffer. Kjersti Hartvig Larsen, Norsk Bergindustri, khl@norskbergindustri.no
Elektro Egenskapsgrupper for elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Phillip Tran, Elektroforeningen (EFO), phillip.tran@efo.no
Ombruk Egenskapsgrupper for ombruk André Ruud, PDT Norge, andre.ruud@mindshift.no