FAQ

Hva er en PDT?

En PDT (Product Data Template/Produktdatamal) er en elektronisk, ikke utfylt datastruktur eller «selvangivelse»/oversikt over relevante egenskaper for en produktgruppe. PDT’er gjør det mulig å oversette og distribuere entydig definert produktdokumentasjon på tvers av systemer, programvare og landegrenser, slik at aktører i byggenæringen kan utveksle produktinformasjon gjennom alle faser av livsløpet til et byggverk. 

 

Hvem bestemmer hvilke egenskaper som er relevante for en PDT?

Hvilke egenskaper som er relevante avgjøres av gruppe eksperter i en demokratisk og transparent prosess i samsvar med norske og europeiske/internasjonale standarder. Relevante egenskaper kan være lovpålagt dokumentasjon, miljødokumentasjon eller annen markedsrettet informasjon eller brukerkrav.

 

Hva er en PDS og hvordan utarbeides den? 

Når vareprodusentene fyller ut en PDT med deklarerte verdier for sine produkter blir det et produktdatablad PDS (Product Data Sheet). PDS’er utarbeides gjennom vareprodusentens egne systemer eller i en varedatabase. 

 

Hvem er PDT Norge?

PDT Norge er en nøytral, not-for-profit organisasjon som eies, driftes og forvaltes i fellesskap av aktører i byggenæringen og myndigheter. PDT Norge utvikler, vedlikeholder og distribueres PDT’ene. Du kan lese mer om foreningens vedtekter her: https://www.pdtnorge.no/Vedtekter 

 

Hvem kan bli medlem av PDT Norge?

Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære medlemmer i PDT Norge.

 

Hvordan blir man medlem og hva innebærer det?

Som medlem i PDT Norge støtter du det viktige arbeidet med å gi hele næringen en felles, uavhengig plattform hvor alle aktører kan få tilgang på PDT’er. Et medlemskap gir mulighet til å engasjere seg i arbeidsgrupper hvor man kan påvirke hvilke egenskaper som er relevant for PDT’ene, samt teste ut og pilotere bruk av PDT’er. Alle medlemmer har også rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene skal betale en årlig medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingenten er kr 50 000,- for 2023. Ønsker du å bli medlem, fyll ut kontaktskjema på våre nettsider.

 

Hvordan kan jeg påvirke innholdet i en PDT?

På kortere sikt vil det være mulig å engasjere seg i arbeidsgruppene hvor kvalitetssikringen av PDT’ene skjer. På lenger sikt vil vi tilgjengeliggjøre et verktøy og en form for kundesupport hvor det vil være mulig å henvende seg med ønsker til egenskaper og krav.

 

Hvordan kan jeg som vareprodusent få tilgang på en PDT for å fylle ut informasjon?  

PDT Norge er nå i en oppstartfase. Før vareprodusenter kan få tilgang til en PDT må det først foreligge en PDT for den aktuelle produktgruppen, og kvalitetssikringen av denne må være gjennomført. Deretter vil den tilgjengeliggjøres for vareprodusentene. Informasjon kan dermed fylles inn i PDT’en via en varedatabase eller et internt Product Information Management System, gitt at systemene støtter datastrukturen til PDT’ene.

 

Hvilke krav skal jeg stille til min softwareleverandør? 

Vi anbefaler å sette seg inn i standardene som benyttes som grunnlaget for utarbeidelsen av PDT’er: NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387. I tillegg tilbyr BuildingSMART flere foredrag i sitt produktrom hvor man kan få mer informasjon om temaet. På lenger sikt er det også en ambisjon om at PDT Norge har en arena hvor man kan diskutere implementering og krav knyttet til PDT’er.

 

Når kan jeg som softwareleverandør koble meg opp til et API fra PDT Norge?

PDT Norge jobber nå med å lage et teknisk test-miljø slik at vi kan få praktisk erfaring rundt bruk av nøytrale PDT’er, og hvordan systemet potensielt kan fungere med en API-løsning. Vi vil gi nærmere informasjon om dette når vi har kommet lenger i prosessen. 

 

Hvordan skal man koordinere arbeidet internasjonalt? 

Vi forventer at en stor andel av hver PDT vil være lik over hele Europa ettersom de bygger på de samme standardene. For at PDT’ene skal kunne brukes på tvers av landegrenser er vi avhengig av at det blir benyttet entydige termer/GUID’er, slik at det foreligger en felles metodikk for å definere egenskapene til hver produktgruppe. Dette vil innebære et behov for europeisk koordinering. Da vi i Norge har kommet langt i dette arbeidet, ønsker vi å initiere til samarbeid i både Norden og Europa på relativt kort sikt.

 

Hva er forskjellen på Standard Norge SN/K 374 og PDT Norge?

SN/K 374 “Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg” har tatt utgangspunkt i produktdatamaler utarbeidet av Cobuilder samt arbeidet med egenskaper hos Norsk Byggtjeneste. De har hatt som mål å godkjenne og dokumentere innholdet i PDT'ene ved å verifisere, oppdatere og videreutvikle disse. 
PDT Norge skal distribuere PDT’ene når de er ferdig utviklet og godkjent av relevante ekspertgrupper. På sikt ønsker vi derimot å tilby et verktøy slik at ekspertgruppene også kan utvikle og vedlikeholde PDT'ene i PDT Norge. 

 

Hva er forskjellen mellom PDT Norge og Cobuilder, NOBB o.l.?

PDT Norge skal levere nøytrale maler (PDT’er) som ikke er softwarespesifikke. Dette betyr at bedrifter som Cobuilder, NOBB og andre softwaresystemer kan benytte disse malene som grunnlag til å utvikle andre tjenester. I praksis kan dette gjøres via en API til PDT Norge sin tekniske løsning. 

Hva er en PDT?

 

Blog