Digitale produktpass vil endre spillereglene for flyt av data og produktinformasjon

18. mars 2024

Innførsel av digitale produktpass vil kreve tilgang til omforente data og dataflyt på en måte vi ikke har sett til i dag. Dette endrer spillereglene for alle som håndterer slik informasjon.

 

Digitale produktpass er noe mange snakker om. Kort fortalt er det EUs forslag til løsning på hvordan både forbrukere og andre kan sikres tilstrekkelig informasjon om varer de kjøper, sier fagdirektør i Direktorat for byggkvalitet Martin Schreck.

- Bakgrunnen er faktisk EU-taksonomien – EUs “merkelappsystem” for bærekraftige investeringer og anskaffelser. Alle bedrifter over en viss størrelse må rapportere på hvor bærekraftige de er etter EU-taksonomien. For å kunne si noe om dette må de ha innsikt i hvor miljøvennlige og bærekraftige varer de kjøper eller produserer er, fortsetter Schreck.

- Taksonomien skaper et økonomisk etterspørsel for bærekraftige produkter som skal være en hoveddrivkraft i den grønne omstillingen. Miljø- og bærekraftsegenskaper for varer kommer som utvidet krav om dokumentasjon gjennom ny byggevareforordning. Varer fra andre industrisektorer vil får tilsvarende krav gjennom ny økodesignforordning og en rekke andre forordninger, som for eksempel batteriforordningen.

Martin Schreck jobber med byggevarer for norske myndigheter, men er også en av de norske representantene i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/CENELEC JTC 24 som skal utrede et produktpass-system. I tillegg leder han Norges deltakelse inn mot revisjon av teknisk regelverk under ny byggevareforordning; CPR Technical Acquis

Med produktpass-system menes det at du skal kunne bruke samme type QR-kode e.l. for å finne produktpasset til en olabukse, et el-bilbatteri eller en gipsplate.

- Den nye byggevareforordning forventes etter planen vedtatt i EU 11.  april. Den vil trer i kraft i slutten av 2024. Et system for digitale produktpass er planlagt implementert første halvår 2026. Det er veldig ambisiøst, og mye må gjøres for å få det til. Samtidig presser innbyggerne, og særlig de unge, på og maser på at det skjer for lite og det tar for lang tid. Så vi må vi hive oss rundt og gjør så godt vi kan.

Både tekstil-, batteri- og byggevareindustri har prøvd ut digitale produktpass, men mandatet fra EU sier at ingen av disse alene får bestemme hvordan dette skal se ut til slutt men vi skal lære fra hverandre og samarbeide på tvers av sektorene, sier Schreck. Det viktige her er at digitale produktpass skal omfatte og fungere for så godt som alle varer unntatt dagligvarer, medisinsk og militært utstyr!

Ny byggevareforordning vil stille krav til at flere egenskaper knyttet til klima, miljø og bærekraft må deklareres. Dette kan være, for eksempel, klimapåvirkning, opprinnelsesland, eller kjemikalieinnhold, fortsetter Schreck. Og denne informasjonen skal gjøres gratis tilgjengelige for brukerne av produktet!

- Kravet om digitale produktpass rammer produsenter i Europa eller den som importerer en vare for salg i det europeiske markedet. Det nye lovverket stiller også krav til nettbutikker som tilbyr frakt til land innenfor EU/EØS, uavhengig av hvor nettbutikken holder til. Importører til Norge fra en leverandør i EU rammes ikke direkte, men kan få krav om håndtering av språk og oversettelser.

- For å kunne svare ut de kravene om dokumentasjon av miljøegenskaper som kommer gjennom EU-taksonomien og betjener et markedet som etterspørrer miljøvennlige og klimanøytrale produkter trenger man følgende, avslutter Schreck: Entydige krav til hvilke egenskaper som handler om klima, miljø eller bærekraft på både menneske- og maskinlesbart format og basert på harmoniserte EU-standarder, og et felles produktpass-system for å få tilgang til denne informasjonen på tvers av sektorer, næringer, produkter osv.

 

Martin Schreck kommer også til PDT Norges medlemsmøte 20. mars for å fortelle mer om digitale produktpass, hva konsekvensene har for norsk industri og byggenæring og hvordan dataordbøker og -maler kan spille en viktig rolle også her.

 

Til nyhetsoversikten? Trykk her