PDT-plattformen er på plass

11. februar 2022

Nå er den tekniske testingen av systemet godt i gang.

– Plattformen er utviklet og i drift og de aller fleste funksjoner er på plass, sier Frank Jaegtnes, styremedlem i PDT Norge.

PDT Norges oppgave er å utvikle standardiserte produktdatamaler (PDT) som skal gjøres tilgjengelig for bransjen. Dette skjer på en digital plattform for samhandling. Fra denne skal produsenter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen få mulighet til å laste ned PDT-ene og publisere egen produktinformasjon i disse.

– Vi er godt i gang med testingen og jobber for å optimalisere og justere systemet før vi er helt i mål, fortsetter han.


Omfattende testing

Under PDT Norges medlemsmøte 4. februar kunne Jaegtnes fortelle at de har koblet på flere ekspertgrupper og fagpersoner for å bistå i testingen.

- Vi har en gruppe på rundt 40 personer fra bransjen som tester systemet nå. Vi jobber også tett sammen med bransjeekspertene når vi både utvikler maler og felles standardbeskrivelser for produktene.

Jaegtnes forteller videre at de allerede har utviklet en del PDT-er og at testgruppen tester ut både disse og selve systemet.

- Målet er å lage et godt samhandlingssystem, slik at alle i bransjen snakker samme språk og bidrar til felles produktdatamaler. Når vi får dette digitale systemet implementert, vil det forenkle arbeidet og sikre utveksling av standardisert produktinformasjon i bransjen på en mye bedre måte enn i dag.


Snart i mål

I forbindelse med testingen har rundt ti aktører i bransjen allerede koblet seg opp mot basen og lastet ned produktdatamaler. I så måte er de i gang med å benytte systemet, selv om det foreløpig er en testversjon som er lansert.

- En viktig del av testingen er at nedlastning av malene fungerer som de skal og at de samhandler med bedriftenes egne databaser og produktinformasjonssystem, derfor er det viktig å teste dette så reelt som mulig.


På laget med næringen

Digitalisering angår alle som jobber i og benytter seg av byggenæringen, og produktdatamalene blir en viktig komponent i dataflyten i byggenæringen fremover.

Derfor er det også viktig å motivere aktørene i næringen til å ta malene i bruk. Til å bistå med dette arbeidet, har PDT Norge nylig engasjert Kjersti Lindstrøm som prosessleder.

- Hun skal bistå medlemmene med prosesstøtte og hjelpe dem med å lage egne PDT-er ved hjelp av plattformen vår. Vi kommer til å jobbe aktivt med å legge til rette og å motivere bedrifter til å komme i gang med digitaliseringen, sier Jaegtnes.

Til nyhetsoversikten? Trykk her