PDT Norge inviterer til møte om digitalisering av byggenæringen 31. august

3. juli 2023

Formålet med møtet er å gi en status i arbeidet med å standardisere og utveksle produktinformasjon ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler. Brukerbehov blir presentert, og vi diskutere hva som skal til for å få en større kraft bak samlet digitaliseringsløft i byggenæringen.

 

For å få til effektivisering og forenkling i byggenæringen må vi i større grad bli datadrevet. Det krever at vi gjør all data som finnes om fra gråstein til gull. 

 

Formålet med møtet er å gi en status i arbeidet med å standardisere og utveksle produktinformasjon ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler. Brukerbehov blir presentert, og vi diskuterer hva som skal til for å få en større kraft bak samlet digitaliseringsløft i byggenæringen. 

 

 

Tid:        Torsdag 31. august 2023

Kl:          12.00 – 16.00 (kaffe, lunsj og registrering fra kl.11.30) 

Sted:     Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo   

 

Meld deg på her 

 

Foreløpig agenda: 

 

Velkommen 

·      Bakgrunn for PDT Norge og hva vi skal oppnå 

·      Introduksjon til PDTer og PDT-plattformen 

 

Brukerbehov og piloter 

·      Status på arbeidet så langt 

·      Brukerbehov og piloter 

o   DiBK TEK17, myndighetskrav og rapportering  

o   DIPLOM Trøndelag Fylkeskommune 

o   Byggstand BEAst 4.0 og produktmerking  

o   ETIM og varedatabasene 

 

En datadrevet verdikjede - Hva skjer i andre bransjer 

·      Hva kan vi lære av digitalisering i andre verdikjeder bransjer; f.eks finans og dagligvare 

 

 

Fremtiden for PDT Norge – diskusjon og paneldebatt 

·      Fra dugnad til felles digital grunnmur; hvordan skal vi samle større kraft bak PDT Norge? 

·      Muligheter og utfordringer; eierskap til innhold og endring i forretningsmodeller når vi deler data digitalt. 

 

 

Til nyhetsoversikten? Trykk her