Vi inviterer til medlemsmøte i PDT Norge

28. september 2022

Dato: 12. oktober 2022 kl. 12.00 Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo, Møterom Gustav Vigeland 1

 

Agenda:

 

 

11.30  Lett lunsj

12.00  Velkommen – presentasjon av deltakere v/Jøns Sjøgren

 Status på arbeidet i PDT Norge v/Frank Jaegtnes og Kjersti Lindstrøm

12.30  God flyt av produktdata v/Kari Befring Bjørnstad

13.00  Erfaringer fra Sverige v/Smart Built Environment

13.30  Diskusjon, inkl. pause – hva betyr dette for PDT Norge? v/Jøns Sjøgren

14.30  Prosjektet "Utvidelse av EPD generator iht. til EN ISO 22057" v/Trine Dyrstad Pettersen

15.00  Spørsmål, diskusjon

Oppsummering v/Jøns Sjøgren. Innspill og informasjon.

 

 

Du kan melde deg på ved å bruke denne lenken: 

https://events.provisoevent.no/nho/events/medlemsmoete-pdt-norge-12okt-2022/register

 

 

 

Til nyhetsoversikten? Trykk her