Derfor vil SINTEF også være medlem av PDT Norge

26. januar 2022

Marius Kvalvik

Enhetsleder SINTEF Certification

"Det er et spennende arbeid PDT Norge har satt i gang. Vi ser for oss at digitale produktdatamaler vil gi løsninger som både forenkler og sørger for bedre informasjonsflyt i hele byggenæringen."

- Vinn-vinn, sier enhetsleder i SINTEF Marius Kvalvik. Han ser store fordeler med digitale produktdatamaler.

SINTEF har akkurat blitt medlem av PDT Norge, noe som var helt naturlig for dem, i og med at de ønsker å støtte viktig digitaliseringsarbeide som skjer i byggenæringen, forteller han.

- Det at PDT Norge nå samler bransjen og jobber for å få til enhetlige og digitale produktdata samlet på ett sted, er gunstig og kostnadsbesparende for både oss og resten av byggenæringen. Dette er vinn-vinn.


Ser mange fordeler med arbeidet

Per i dag finnes det ingen tilsvarende løsning til den PDT Norge skal lage. Bransjen opererer med forskjellige typer produktdata i ulike formater, lagret på diverse steder. Det gjør det både kostbart og vanskelig å sammenligne produkter.

- Kvalvik mener derfor at det er svært viktig å få laget en enhetlig, digital og maskinlesbar produktinformasjon for alle aktørene i næringskjeden, det være seg produsenter, arkitekter, byggtekniske rådgivere, selgere, entreprenører eller de som ender opp som sluttbrukere.

- Det vil være et nyttig bidrag for å få til økt kvalitet, riktig valg av produkter og sømløs bruk av produktdata, understreker han og legger samtidig til at et digitalt rammeverk i form av produktdatamaler kan bidra til bedre oversikt over ytelsene til bygningsprodukter.

- Når alle aktører kan hente ut informasjon om produktene på en enkel og maskinlesbar måte, blir det lett å sammenligne ulike produkter, samt sikre at riktig produkt velges ut fra de kravene man har til produktets egenskaper. Dessuten vil det å ha et system for enhetlig og maskinlesbar produktdata være avgjørende for å nå målene om et grønt skifte i byggenæringen.


- Veldig positivt

Jøns Sjøgren, styreleder i PDT Norge, er veldig glad for å ha SINTEF som medlem. For ikke bare viser det resten av byggenæringen at kunnskapsleverandøren ser på arbeidet deres som viktig, det er attpåtil et stort pluss å ha med dem på laget når produktmalene skal utarbeides, mener han

- Det er veldig positivt at SINTEF engasjerer seg i dette arbeidet. Vi ser frem til godt samarbeid om hvordan vi skal stille krav til utseende, innhold og egenskaper i produktdatamalene, uttaler Sjøgren.

Kvalvik i SINTEF Community ser også frem til dette. SINTEF er utpekt av Direktoratet for Byggkvalitet som teknisk kontrollorgan, og Kvalvik mener at bakgrunnen deres med sertifisering og laboratorieprøving av mange byggevarer, gir dem et godt grunnlag for å kunne bidra.

- SINTEF ønsker å bidra til at informasjon om produktdokumentasjon og sertifisering blir lett tilgjengelig og gjør det enkelt å velge riktige produkt og sikre god kvalitet på byggverkene. Det vil være nyttig for hele byggenæringen at informasjon om forskriftspålagt sertifisering er lett tilgjengelig i et digitalt format. Så vi gleder oss til å begynne på dette arbeidet sammen med andre medlemmer, sier han.


- Er godt i gang

Sjøgren forteller at PDT Norge allerede er godt i gang. Per nå har de allerede fått utviklet en prototype på en PDT teknologiplattform. Neste steg blir å utvikle denne videre.

- Parallelt må vi jobbe med å definere standarder, egenskaper og verdier som er viktige for å lage gode digitale produktdatamaler. Det trenger vi hjelp til – både fra medlemmene våre og byggenæringen for øvrig. Så vi håper at så mange som mulig vil ta del i denne bransjedugnaden.

Til nyhetsoversikten? Trykk her