Rørentreprenørene er en av de første medlemmene i PDT Norge

15. juni 2021

Marianne Wætnes Røiseland

Administrerende direktør for Rørentreprenørene Norge

"Målet for arbeidet til PDT Norge er ikke bare en forenkling av dagens situasjon, men kan bli en døråpner til ekte digitalisering"

Dere var jo raskt ute med å melde dere inn som medlem i PDT Norge, hvorfor det?

- Dagens situasjon er et mareritt med mange ulike krav og systemer. Bransjen roper etter en opprydding. Vi trenger felles standarder, maler som snakker det samme språket, som er maskinlesbare og bygget over samme lest slik at varene defineres likt og sammenlignes. Lykkes PDT Norge så vil det legge grunnlaget for en enklere, grønnere, digital næring.

RørNorge håper PDT Norge kan bidra til å løse bransjens digitale utfordringer, spesielt fordi de baserer seg på å være både bransjenære og åpne. PDT Norge har som mål å tilby løsninger og modeller som gjør at man kan benytte hvilket som helst system for å både definere varer og tilgjengeliggjøre informasjonen til andre.

- Målet for arbeidet til PDT Norge er ikke bare en forenkling av dagens situasjon, men kan bli en døråpner til ekte digitalisering. For å klare det er det viktig at PDT Norge er en åpen, nøytral aktør som vokter seg vel for å sette opp stengsler og bli proteksjonistiske. For å lykkes må samfunnsmålet være viktigere enn organisasjonen, mener Røiseland.


Hvilke forventninger har du til arbeidet i PDT Norge?

- Vårt håp er at PDT Norge legger til rette for enklere hverdag for hele bransjen. PDT Norge kan fungere som kilden til malene for produktinformasjon for alle databaser. Forutsetning for dette er at en benytter det samme rammeverket, og at PDT Norge klarer å inneha en tydelig rolle ovenfor de andre i verdikjeden, inklusive myndighetene.


Hvilken involvering håper du at Rørentreprenørene vil ha i dette arbeidet?

- De som har skoene på, vet hvor de trykker. PDT Norge må ta utgangspunkt i behovet til rørentreprenørene og andre i næringen. Jeg er helt sikker på at flere av rørbedriftene og kjedene gjerne bidrar med kunnskap i faggrupper. Det er alt gjort en stor og god jobb av flere aktører i rørbransjen for å komme frem til en bedre informasjonsstruktur. Det er en mange i bransjen som "sparker i grusen" og er veldig klare for å få fart på digital og god produktinformasjon. Vi trenger en digital byggebransje!

Til nyhetsoversikten? Trykk her