EBA har blitt medlem i PDT Norge

21. september 2021

Kari Sandberg

Administrerende direktør for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

"Vi tror arbeidet i PDT Norge kan medføre kostnadseffektivitet og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter"

Dere har nylig blitt medlem i PDT Norge, hvorfor det?

- EBA har forventninger til PDT Norge som stemmer overens med formålet til foreningen; at PDT Norge skal tilgjengeliggjøre produktdatamaler og egenskaper på en enhetlig, standardisert og maskinlesbar måte, og samtidig ivareta alle aktørene i næringen, sier Sandberg.

- Vi ser behovet for at forvaltningen må gjøres på en måte som ivaretar behovene til både store og små bedrifter. Ettersom det er særinteresser i bransjen, anser vi det som riktig å benytte en uavhengig plattform og en transparent forretningsmodell. PDT Norge er i det store bilde et av mange viktige initiativ, og fremstår for oss som et viktig ledd i kjeden som må på plass for å komme videre.


Hvilke forventninger har du til arbeidet i PDT Norge?

- Vi tror arbeidet med standardisering og digitaliseringen i PDT Norge vil gjøre det enklere og mer forutsigbart å levere produktinformasjon. Dette må også føre med seg en høyere grad av effektivitet og lønnsomhet, noe som er viktig da nye krav ofte treffer bunnlinjen i våre bedrifter. Vi gleder oss derfor til å se resultater fra arbeidet, blant annet ved å få mer innsikt i pilotene som skal igangsettes, sier Sandberg


Hvilken involvering håper du at EBA vil ha i dette arbeidet?

- Gjennom å være medlem, og forhåpentligvis sitte i styret ved et senere tidspunkt, ønsker vi at våre medlemsbedrifter får eierskap til, og forankring i PDT Norge, forteller Sandberg. Mer spesifikt forventer vi for eksempel å kunne påvirke rekkefølgen på hvilke PDT’er som blir utarbeidet og hvilke egenskaper som inkluderes, på bakgrunn av hva som er viktigst for entreprenørene.

Til nyhetsoversikten? Trykk her