Boligprodusentene er en av de første medlemmene i PDT Norge

15. juni 2021

Per Jæger

Administrerende direktør for Boligprodusentene

"Da vi ble informert om planene for PDT Norge, behandlet vi en styresak om medlemskap med en gang. Det ble enstemmig, så vi har egentlig bare ventet på å få lov til å bli medlem."

Dere var jo raskt ute med å melde dere inn som medlem i PDT Norge, hvorfor det?

- Vi setter så stor pris på at man har fått dannet en forening som skal ta vare på produktdatamalene som legger grunnlaget for produktdataarkene, sier Jæger.

- Det å sikre at riktig informasjon er på riktig sted er noe av de viktigste vi som næring skal gjøre. Vi i Boligprodusentene har jo vært i front på dette – i 2019 informerte vi alle byggevareprodusenter at de må levere maskinlesbar produktinformasjon innen 2022. Arbeidet med produktdatamaler har jo ligget litt på is siden den gang, men da vi ble informert om planene for PDT Norge, behandlet vi en styresak om medlemskap med en gang. Det ble enstemmig, så vi har egentlig bare ventet på å få lov til å bli medlem, forteller han.


Hvilke forventninger har du til arbeidet med PDT Norge?

- To av de viktigste forventningene for min del er at informasjonen er tilgjengelig gjennom hele verdikjeden og at egenskapene måles på samme måte. For å få til dette er det sentralt at det benyttes standarder og felles GUID’er. Dette innebærer at PDT Norge må ha et nært samarbeid til både Standard Norge og relevante myndigheter. Jeg tror det blir hardt arbeid fremover, men jeg håper at dugnadsånden er med, sier Jæger.

- Jeg håper også at PDT Norge samarbeider med tilsvarende organisasjoner i andre land, slik at vi ivaretar et internasjonalt perspektiv på arbeidet. I Norge kommer vi alltid til å benytte oss av både nasjonale og internasjonale byggevarer, så et godt samarbeid internasjonalt vil redusere risiko for feilprodukter, samt at det vil bli enklere for DIBK å gjennomføre tilsyn av byggevarene.


Hvilken involvering håper du at Boligprodusentene vil ha i dette arbeidet?

- Våre medlemmer ønsker å stille krav til hvilken informasjon som skal være i produktdatamalene, da de i dag opplever at det mangler en felles forståelse rundt dette. Dermed er det naturlig at medlemmer fra Boligprodusentene kan bidra som representanter inn i faggrupper, slik at de kan bidra med sin erfaring og ønskede krav.

 

- Det er med stor glede at vi har fått det til – forvaltes dette på en god måte slik at mesteparten av produktene benytter produktdatamalene, vil vi se noen helt enorme fordeler for hele næringen. Vinn-vinn for alle parter! All ære til de som har lagt inn kapital – tusen takk for hjelpen vi har fått for å få dette til, avslutter Jæger.

Til nyhetsoversikten? Trykk her