Byggenæringen får et felles språk

15. mars 2022

PTD Norges arbeid med å utvikle standardiserte produktdatamaler er i god driv, men det gjenstår noen viktige avklaringer før PDT-ene blir allmenn tilgjengelig for bransjen.

- En av hovedoppgavene nå er å få på plass en digital ordbok med et felles språk for byggenæringen, sier Jøns Sjøgren, styreleder i PTD Norge og representant for Byggevareindustrien.

Under medlemsmøtet i PDT Norge 15. mars ble behovet for en felles digital ordbok det viktigste temaet.

For før PDT Norge kan gjøre produktdatamalene fritt tilgjengelig for nedlasting og bruk, må det etableres felles begrepsdefinisjoner. Det er nemlig en forutsetning for å unngå misforståelser og for å sikre en sømløs prosess når egenskapene til alt fra byggverk til produkter skal bli maskinlesbare.

- På samme måte som det er standardiserte termer og faguttrykk i medisinen, trenger vi også det i byggevarenæringen, poengterer styrelederen.

Ekspertgrupper i gang

Sjøgren sier at det er nedsatt en rekke ekspertgrupper med fagpresoner fra ulike bransjer, som nå jobber med å utvikle disse.

Styrelederen bruker vindu som et eksempel.  Her består ekspertgruppen av fagfolk i vindusbransjen og kundene deres, som best kjenner til hvilken informasjon de har behov for.

- Så jobber de sammen for å utvikle en standardisert begrepsdatabase. Når PDT-ene skal fylles med relevant innhold om vinduene, så skal dette samsvare med begrepene i databasen – eller den digitale ordboken som vi kaller det, forklarer han.

Tre utfordringer i arbeidet

I tillegg til å få på plass den digitale ordboken, forteller Sjøgren at de også jobber med de tekniske løsningene til begrepsdatabasen, en forretningsmodell som støtter begrepene – og en driftsorganisasjon som kan drifte det tekniske arbeidet.

- Det er et omfattende nybrottsarbeid, men vi er i rute.

PDT Norge har også engasjert Kjersti Lindstrøm som et viktig bindeledd mellom PDT Norge og medlemsbedriftene, noe Sjøgren mener er et viktig grep.

- Hun har foreløpig bare vært i jobben en måned, så vi trenger fortsatt litt tid for å få alt på plass, sier han.

Utvidet styre

I forbindelse med medlemsmøtet ble det også gjennomført årsmøte, der dagens styre ble utvidet til ti personer.

Lars Myhre fra Boligprodusentene, Egil Berg fra EAB og NCC og Jan Olav Hjermann, forskningssjef i SINTEF, er de nye styremedlemmene.

- Arbeidet i PDT Norge er i stor grad et dugnadsarbeid, men vi har et operativt styre hvor oppgaver og ansvarsområder fordeles på de ulike aktørene i bransjen. Etter trekvart års erfaring med å jobbe på denne måten, har vi erfart at det er viktig å kanalisere energien blant medlemmene, avslutter Sjøgren.

 

 

Til nyhetsoversikten? Trykk her