Kontakt

Styreleder post@pdtnorge.no

 

Styret i PDT Norge:

  • Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien (leder)
  • Frank Jaegtnes, Elektroforeningen 
  • Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer / NorDan AS 
  • Bjarne Hønningstad, Treindustrien / Moelven AS
  • Bjarne Haugland, VVP 
  • Jon Dehli, VKE / Flexit AS
  • Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)
Kontakt