Nyhetsoversikt

Image Description

Her finner du nyheter, intervjuer og pressemeldinger fra PDT Norge ...

Medlemsmøte 21. juni 2022 kl. 12.00-16.00

Velkommen til medlemsmøte 21. juni 2022 kl. 12.00-16.00.

Byggenæringen får et felles språk

PTD Norges arbeid med å utvikle standardiserte produktdatamaler er i god driv, men det gjenstår noen viktige avklaringer før PDT-ene blir allmenn tilgjengelig for bransjen.

PDT-plattformen er på plass

Nå er den tekniske testingen av systemet godt i gang.

Digitalisering gir en mer bærekraftig bransje

Myndighetene og bransjen jobber sammen for å nå klimamålene.

Jobbe i PDT Norge?

Er du opptatt av bærekraft og ønsker å ta del i realiseringen av det grønne skiftet innenfor byggenæringen? Da er dette muligheten for deg! Se stillingsannonse hos vår samarbeidspartner Academic Work

Første fysiske medlemsmøte

PDT Norge gjennomførte fredag 26. november sitt første fysiske medlemsmøte. Det var svært godt oppmøte og stort engasjement.

Invitasjon til åpent medlemsmøte

Vi inviterer til et åpent medlemsmøte der du kan bli bedre kjent med initiativet.

Nå er det mulig å tegne medlemskap i PDT Norge

Invitasjon til å bli medlem i PDT Norge.

Etablering av foreningen PDT Norge

Et stort skritt for digitalisering av byggenæringen