Formål

Formål PDT Norge

PDT Norge er organisert som en forening, og stiftelsesmøte ble avholdt den 23. mars 2021. Foreningen har til formål å fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), i henhold til standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.

Foreningen skal på vegne av sine medlemmer:

  • ivareta samfunnets, det offentliges og byggenæringens interesser i å tilgjengeliggjøre produktegenskaper på en enhetlig, standardisert og maskinlesbar måte
  • identifisere og konkretisere markedskrav og kundebehov om å levere maskinlesbar produktinformasjon
  • koordinere arbeidet med produktdatamaler med tilsvarende initiativ i Norden og Europa
  • ivareta både store og små bedrifter og prinsipper om like muligheter og konkurransevilkår
  • rasjonalisere arbeidet og redusere kostnaden ved å levere digitale produktdata
  • sørge for etablering og drift av en uavhengig plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT'er
  • stimulere og legge til rette for markedsutvikling av løsninger for dette formålet stimulere til digitalisering av produktstandarder
Formål